A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2019. JANUÁR 31.,,

csütörtök


 


5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2019. (I. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma bélyegzőhasználati rendjéről, illetve a páncél- és lemezszekrények nyilvántartásáról szóló 40/2017. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

271

3/2019. (I. 31.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek 2019. évi feladatainak, valamint a 2020-2021. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

272

4/2019. (I. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

279

5/2019. (I. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek készenléti szolgálatairól

279

6/2019. (I. 31.) HM utasítás a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésének rendjéről

285

7/2019. (I. 31.) HM utasítás a költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és módosításának rendjéről

297

8/2019. (I. 31.) HM utasítás a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

300

9/2019. (I. 31.) HM utasítás a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 63/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról

304

3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról

306

4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes ORFK utasítások módosításáról, hatályon kívül helyezéséről

309


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

3/2019. (I. 31.) KKM közlemény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dél-afrikai Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

315

4/2019. (I. 31.) KKM közlemény az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

316


III. Személyügyi közlemények

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium személyügyi hírei

317


IV. Egyéb közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

324

4/2018. (XII. 17.) KKB határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadásáról

327

5/2018. (XII. 17.) KKB elnöki határozat a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanács tagjainak bővítéséről

333

7/2018. (XII. 17.) KKB határozat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) pontja alapján, a nemzeti katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint az Európai Bizottság részére történő megküldéséről szóló jelentés elfogadásáról

334

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

334


VI. Hirdetmények

 

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

335

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

335

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.