A kiadó honlapja

Ön az oldal 61391. látogatója        Budapest

2019. OKTÓBER 14.,,

hétfő


 


55. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

19/2019. (X. 14.) BM utasítás A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

5208

19/2019. (X. 14.) KKM utasítás A külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

5209

17/2019. (X. 14.) OBH utasítás A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről

5212

18/2019. (X. 14.) OBH utasítás A bírósági titkárok képzéséről

5238

19/2019. (X. 14.) OBH utasítás A bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV. 30.) OBH utasítás módosításáról

5250

36/2019. (X. 14.) ORFK utasítás A rendőrségi toborzás rendjéről

5257

37/2019. (X. 14.) ORFK utasítás Az Informatikai Biztonsági Szabályzatról szóló 18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosításáról

5263

38/2019. (X. 14.) ORFK utasítás A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosításáról

5266


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

5267

A Miniszterelnökség 2020. évi pályázati felhívása a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra a déli félteke országaiban

5271

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.