A kiadó honlapja

Ön az oldal 78036. látogatója        Budapest

2019. JÚNIUS 28.,,

péntek


 


6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

118/2019. (V. 17.) Korm. rendelet Az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

685

21/2019. (V. 23.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet módosításáról

686

22/2019. (V. 28.) MNB rendelet Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

688

23/2019. (VI. 5.) MNB rendelet Pénzforgalmi tárgyú MNB rendeletek módosításáról

691

5/2019. (V. 30.) PM rendelet Az online pénztárgépek és a taxaméterek üzemeltetésére vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

692

6/2019. (VI. 7.) PM rendelet A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

693

14/2019. (V. 31.) IM rendelet A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

697

1/2019. (V. 21.) PM határozat Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 95. § b) pontja és 17. melléklet 2. pontja hatályba­lépéséről

699

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

 

A Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár közleménye

700

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár közleménye

721

Az MKB Nyugdíjpénztár közleménye

746

A Szövetség Nyugdíjpénztár (magán-nyugdíjpénztári ág) közleménye

766


II. FOGLALKOZTATÁS

 

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

1326/2019. (VI. 5.) Korm. határozat A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2019. június 10-21. között Genfben sorra kerülő 108. ülésszakán való magyar részvételről

787

AZ ÁGAZATI RÉSZVÉTELT MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATA

 

Az Országos Fémipari Ipartestület által a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő csatlakozás céljából benyújtott kérelem elbírálásáról

788

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.