A kiadó honlapja

Ön az oldal 61394. látogatója        Budapest

2019. NOVEMBER 29.,,

péntek


 


64. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

7/2019. (XI. 29.) AM utasítás A XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról

5878

8/2019. (XI. 29.) AM utasítás A minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás módosításáról

5927

67/2019. (XI. 29.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

5927

43/2019. (XI. 29.) ITM utasítás A minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről szóló 20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás módosításáról

5931

23/2019. (XI. 29.) KKM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

5935

2/2019. (XI. 29.) AJB utasítás Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

5936

17/2019. (XI. 29.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szakmai oktatás és vizsgáztatás rendszeréről

5942


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

55/2019. (XI. 29.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi III. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

5970


III. Közlemények

 

A Miniszterelnökség közleménye Pro Architectura díjak adományozásáról

5971

A Belügyminiszter felhívása a Vízügy szakmacsoport szakképesítései szakmai tanulmányi versenyére a 2019/2020-as tanévben

5972

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

5973

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

5977


IV. Alapító okiratok

 

A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5978


V. Hirdetmények

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

5990

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.