A kiadó honlapja

Ön az oldal 61392. látogatója        Budapest

2019. DECEMBER 9.,,

hétfő


 


65. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

9/2019. (XII. 9.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (V. 23.) MNB utasítás módosításáról

5993

14/2019. (XII. 9.) MvM utasítás A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról

6000

15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás A Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról

6020

16/2019. (XII. 9.) MvM utasítás Miniszteri biztosi kinevezés visszavonásáról

6028

17/2019. (XII. 9.) MvM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

6028

23/2019. (XII. 9.) BM utasítás A határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

6029

39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítás Az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

6030

68/2019. (XII. 9.) HM utasítás Az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról szóló 24/2016. (V. 27.) HM utasítás és a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

6089

69/2019. (XII. 9.) HM utasítás Az ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba adásának rendjéről szóló 78/2016. (XII. 29.) HM utasítás és az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról szóló 74/2017. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

6091

44/2019. (XII. 9.) ITM utasítás A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 11/2017. (VI. 15.) NFM utasítás módosításáról

6094

45/2019. (XII. 9.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályairól

6095

18/2019. (XII. 9.) PM utasítás A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében nyújtott támogatásokkal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról szóló 7/2018. (X. 17.) PM utasítás és a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról

6125

40/2019. (XII. 9.) ORFK utasítás A Miniszterelnöki Kormányirodának a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter elhelyezésére szolgáló épülete őrzésvédelmi, beléptetési rendjének és a parkolás ellenőrzési rendjének szabályozásáról

6129


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

56/2019. (XII. 9.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

6134

57/2019. (XII. 9.) KKM közlemény A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 5/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

6135


III. Közlemények

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda közleménye elismerések adományozásáról

6136

A pénzügyminiszter közleménye a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 01), valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 02) 2019/2020-as tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetéséről

6136

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

6137

Szigetvár Város Önkormányzat pályázati felhívása Szigetvár város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződéssel történő ellátására

6141


V. Hirdetmények

 

Dr. Andor Krisztián egyéni vállalkozó hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

6142

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.