A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2019. DECEMBER 13.,,

péntek


 


66. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

24/2019. (XII. 13.) BM utasítás A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6145

46/2019. (XII. 13.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás módosításáról

6159

18/2019. (XII. 13.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet rádióforgalmi rendjének kialakításáról, az Egységes Digitális Rádiórendszer alkalmazásáról

6262

19/2019. (XII. 13.) BVOP utasítás A polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartottak őrzésének, ellenőrzésének végrehajtásáról

6266

18/2019. (XII. 13.) LÜ utasítás Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

6270

19/2019. (XII. 13.) LÜ utasítás Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról, valamint egyes legfőbb ügyészi utasítások Csongrád megye elnevezésének változásával összefüggő további módosításáról

6271

4/2019. (XII. 13.) MBFSZ utasítás A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által végzett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartásáról

6272

41/2019. (XII. 13.) ORFK utasítás A közösségi média és az internetes felületek rendőrségi használatáról

6273


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

58/2019. (XII. 13.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló LXXVII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának és 1. mellékletének hatálybalépéséről

6282


III. Közlemények

 

A Miniszterelnökség közleménye a miniszterelnök által adományozott Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj 2019. évi díjazottjairól

6283

Az Agrárminisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2019/2020-as tanévben

6283

Az Agrárminisztérium Versenyfelhívása a 2019/2020-es tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

6295

Az Innovációs és technológiai minisztérium versenyfelhívása a 2019/2020. tanévi Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére

6296

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a 2019/2020-as tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

6298

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a 2019/2020. évi készségfejlesztő iskolai országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyre

6300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleménye a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2/2010. (X. 12.) számú döntésével elfogadott, majd a 223/2011. (II. 9.) számú, a 240/2011. (II. 16.) számú, az 516/2012. (III. 14.) számú, a 86/2013. (I. 23.) számú, a 176/2014. (II. 18.) számú, az 1394/2017. (XII. 19.) számú, az 1168/2019. (IX. 24.) számú és az 1353/2019. (XII. 3.) számú döntéseivel módosított ügyrendjéről, egységes szerkezetben

6300

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről

6304

Budaörs Város Önkormányzat pályázati felhívása Budaörs város közigazgatási területén a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződéssel történő ellátására

6304


IV. Alapító okiratok

 

A Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány Alapító Okirata

6306


V. Hirdetmények

 

A Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

6317

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.