A kiadó honlapja

Ön az oldal 61394. látogatója        Budapest

2019. DECEMBER 23.,,

hétfő


 


68. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

9/2019. (XII. 23.) MK utasítás A Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (XI. 30.) MK utasítás módosításáról

6516

9/2019. (XII. 23.) AM utasítás A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6520

26/2019. (XII. 23.) BM utasítás A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról

6549

27/2019. (XII. 23.) BM utasítás Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól szóló 13/2015. (VI. 19.) BM utasítás módosításáról

6560

28/2019. (XII. 23.) BM utasítás A Belügyminisztérium Biztonsági Szabályzatáról szóló 26/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

6565

40/2019. (XII. 23.) EMMI utasítás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás módosításáról

6574

70/2019. (XII. 23.) HM utasítás A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásáról és kibocsátásuk eljárási szabályairól, a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályai végrehajtásának részleteiről, továbbá a katonai vámügyi szerv hatásköréről és illetékességéről

6664

71/2019. (XII. 23.) HM utasítás A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

6677

47/2019. (XII. 23.) ITM utasítás A Törőcsik Mari Ösztöndíjról

6678

2/2019. (XII. 23.) MÁK utasítás Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Főigazgatója utasításainak hatályon kívül helyezéséről

6681

2/2019. (XII. 23.) HM KÁT utasítás A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás módosításáról

6681

3/2019. (XII. 23.) ÁSZ utasítás Az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6684

5/2019. (XII. 23.) BM OKF utasítás A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazható szolgálati időrendszerekről és munkarendről szóló 8/2015. (XII. 30.) BM OKF utasítás módosításáról

6711

23/2019. (XII. 23.) LÜ utasítás A Legfőbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól szóló 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás módosításáról

6711

29/2019. (XII. 23.) OBH utasítás A bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

6712


III. Közlemények

 

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl.: DVD, Blu-Ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2020. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

6713

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról M20

6716

A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

6723

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART) 2020. évi díjszabása

6727

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

6740

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT20)

6748

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM20)

6754

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD20)

6756

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye Filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében 2020. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

6759

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye Filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2020. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

6765

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 20)

6769

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel-I 20) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

6783

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel-II 20) a kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítését végző, az eredeti nyilvánossághoz közvetítő (rádió- vagy televízió-) szervezettől különböző szervezetek által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

6787

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról Ü20

6791

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 20)

6799

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított, személyi számítógépekbe beépített üres hang- és képhordozó jogdíjakról Ü-PC-20

6807

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S20)

6813

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének létesítményei részére a 2019. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

6821

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

6833

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

6837

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásról

6838

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2020. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

6839

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

6840

A Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása Debrecen 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

6840

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

6844

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.