A kiadó honlapja

Ön az oldal 78036. látogatója        Budapest

2019. JÚLIUS 30.,,

kedd


 


7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2019. évi XLVIII. törvény A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról

794

2019. évi XLIX. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módo-sításáról

795

2019. évi LV. törvény Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről

796

2019. évi LX. törvény Egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

810

2019. évi LXII. törvény A babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

825

2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról

826

2019. évi LXVII. törvény A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról

866

147/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet A Társadalombiztosítási Azonosító Jel generálás és nyilvántartás feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

902

151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támo-gatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

905

152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet Egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

908

168/2019. (VII. 9.) Korm. rendelet A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

914

24/2019. (VI. 26.) MNB rendelet A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

915

25/2019. (VII. 1.) MNB rendelet A „Himnusz megzenésítése” ezüst emlékérme kibocsátásáról

916

26/2019. (VII. 1.) MNB rendelet A „Himnusz megzenésítése” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

918

27/2019. (VII. 5.) MNB rendelet A 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Vívó-Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibo-csátásáról

920

28/2019. (VII. 8.) MNB rendelet A „Kandó Kálmán” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

922

8/2019. (VI. 27.) PM rendelet Az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről

924

30/2019. (VII. 12.) OGY határozat A központi költségvetés címrendjének módosításáról

926

1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat A Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról

930

1410/2019. (VII. 9.) Korm. határozat A gazdaság versenyképességének növelése érdekében végrehajtandó, a hazai szabályozott szakmák rendszerének felülvizsgálatáról és a szabályozott szakmák számának csökkentéséről

932

61/2019. (VI. 19.) ME határozat A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülé-sére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén kötött Egyezmény módosításának létrehozásá-ra adott felhatalmazásról

934


II. FOGLALKOZTATÁS

 

JOGSZABÁLY, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ

 

7/2019. (VI. 25.) PM rendelet A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

936

1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről

937

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.