A kiadó honlapja

Ön az oldal 78036. látogatója        Budapest

2019. AUGUSZTUS 30.,,

péntek


 


8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

975

2019. évi LXXII. törvény Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról

1173

2019. évi LXXIII. törvény Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

1220

176/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

1243

9/2019. (VII. 17.) PM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és kormánytisztviselője által a szolgálati feladatok ellátása, illetve a munkavégzés során magánál tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

1262

1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat A települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatokat érintő kormányhatározatok módosításáról

1264

187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet Egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól

1268

1467/2019. (VII. 31.) Korm. határozat Budapest Fővárosban munkásszállás kialakításával kapcsolatos intézkedésekről

1285

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.