A kiadó honlapja

Ön az oldal 78036. látogatója        Budapest

2019. SZEPTEMBER 30.,,

hétfő


 


9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. PÉNZÜGY

 

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

1289

214/2019. (VIII. 30.) Korm. rendelet A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

1292

29/2019. (IX. 5.) MNB rendelet A "Semmelweis Egyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról

1293

30/2019. (IX. 5.) MNB rendelet A "Semmelweis Egyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1295

31/2019. (IX. 6.) MNB rendelet A "Magyar vizsla" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1297

11/2019. (IX. 4.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználásával és fejezeti kezelésű előirányzat átvételével összefüggő módosításáról

1299

12/2019. (IX. 5.) PM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

1302

1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozat A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

1304

1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozat A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról

1306

PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA KÖZLEMÉNYE

 

A Pénztárak Garancia Alapja 2015-2018. évi beszámolóiról

1309


II. FOGLALKOZTATÁS

 

JOGSZABÁLY

 

10/2019. (IX. 4.) PM rendelet Az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1321

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.