A kiadó honlapja

Ön az oldal 61394. látogatója        Budapest

2020. FEBRUÁR 28.,,

péntek


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2020. (II. 28.) ME utasítás A Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

1192

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

1199

7/2020. (II. 28.) EMMI utasítás Az „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” akcióterv (2021–2030) kidolgozásáért felelős munkacsoport létrehozásáról és működéséről

1392

10/2020. (II. 28.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium vezetési rendszerének átalakításával összefüggő egyes tervezési és szervezési feladatokról

1393

9/2020. (II. 28.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás módosításáról

1397

6/2020. (II. 28.) KKM utasítás Az egyes elismerések és a soron kívüli rangadományozás részletes szabályairól

1425

7/2020. (II. 28.) KKM utasítás Egyes külügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

1431

6/2020. (II. 28.) PM utasítás A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében nyújtott támogatásokkal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat ellátó munkacsoport létrehozataláról szóló 7/2018. (X. 17.) PM utasítás módosításáról

1433

3/2020. (II. 28.) NKFIH utasítás A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

1433

1/2020. (II. 28.) SZTNH utasítás A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

1444


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

1445

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

1449

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

1449

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.