A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2020. MÁRCIUS 31.,,

kedd


 


16. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

6/2020. (III. 31.) MvM utasítás A Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról szóló 15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás módosításáról

1730

2/2020. (III. 31.) AM utasítás A Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozóan a kormányhivatalok szakigazgatási szervei által beszedett központosított bevételek befizetésének eljárási szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) VM-KIM együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről

1731

5/2020. (III. 31.) BM utasítás A Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

1732

17/2020. (III. 31.) HM utasítás A honvédelmi alkalmazottak részére előírt honvédelmi továbbképzésről

1733

10/2020. (III. 31.) ITM utasítás Miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

1734

10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról

1735

4/2020. (III. 31.) NKFIH utasítás A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által elrendelt ideiglenes külföldi és belföldi kiküldetések, valamint egyéb hivatalos utazások rendjéről

1755

10/2020. (III. 31.) OBH utasítás Az egyes OBH utasításoknak az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

1778

11/2020. (III. 31.) OBH utasítás A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

1796


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

15/2020. (III. 31.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának, 3. §-ának és 5. §-ának hatálybalépéséről

1801

16/2020. (III. 31.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LIV. törvény 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

1802


III. Közlemények

 

Tájékoztató a Kormány által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (5) bekezdése alapján a 2019-es évben meghozott, a közbeszerzések alóli felmentést tartalmazó egyedi határozatok szövegéről

1803

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.