A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2020. JANUÁR 24.,,

péntek


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2020. (I. 24.) AM utasítás A nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról

443

4/2020. (I. 24.) EMMI utasítás Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

487

5/2020. (I. 24.) EMMI utasítás Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 68/2016. (XII. 30.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről

491

2/2020. (I. 24.) HM utasítás Az ügyeletes minisztériumi felsővezetői feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről

491

2/2020. (I. 24.) NKFIH utasítás A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről

493

1/2020. (I. 24.) OBH utasítás A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról 

506

2/2020. (I. 24.) OBH utasítás Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

506


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

7/2020. (I. 24.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések tárgyában kötött megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi CVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

507

8/2020. (I. 24.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Georgia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXVI. törvény 2. §-ának, 3. §-ának, valamint az 1. és 2. mellékletének hatálybalépéséről

508

9/2020. (I. 24.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

509


III. Közlemények

 

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2019. december 12-ei ülésén hozott határozatai

510

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

514

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

518

A Legfőbb Ügyészég közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

518

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

518

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2020. február 1-je és február 29-e között alkalmazható üzemanyagárakról

522


IV. Alapító okiratok

 

A Waclaw Felczak Alapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

523

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.