A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2020. JÚNIUS 19.,

péntek


 


33. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

13/2020. (VI. 19.) EMMI utasítás A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2020. (I. 9.) EMMI utasítás módosításáról

3253

34/2020. (VI. 19.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Elektronikus Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

3253

35/2020. (VI. 19.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

3254

36/2020. (VI. 19.) HM utasítás A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban részt vevő állomány szolgálatteljesítésének sajátos szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

3258

19/2020. (VI. 19.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

3258

3/2020. (VI. 19.) BM OKF utasítás A tűzoltó alaptanfolyam oktatásszervezési és tűzoltási szakterületi feladatairól

3260

23/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás A fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásának rendjéről

3262

24/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás A törzsfoglalkozás végrehajtásáról

3274

25/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás A szolgálatképes állapot megállapításának általános rendjéről

3275

5/2020. (VI. 19.) KH utasítás A Pro Procurationem-díj alapításáról és adományozásáról

3277

11/2020. (VI. 19.) LÜ utasítás A Legfőbb Ügyészség szervezeti átalakításával kapcsolatos egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

3278

4/2020. (VI. 19.) SZTNH utasítás A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ISO integrált minőség- és információbiztonság-irányítási rendszerének szabályait tartalmazó Kézikönyv és Alkalmazhatósági Nyilatkozat kötelező alkalmazásáról

3281

5/2020. (VI. 19.) SZTNH utasítás Az adatvédelmi incidensek kezeléséről

3282


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

26/2020. (VI. 19.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 120/2019. (V. 17.) Korm. rendelet 2. §-ának és 3. §-ának hatálybalépéséről

3284


III. Közlemények

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

3285

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

3285

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

3286

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

3290

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség részére kiadott technikai szám visszavonásáról

3290

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség részére történő technikai szám kiadásáról

3290

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösség elnevezésének megváltozásáról

3291

A Club Hotel Füred Szálloda Korlátolt Felelősségű Társaság hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének módosításáról

3291


V. Hirdetmények

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetménye elveszett hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

3292

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.