A kiadó honlapja

Ön az oldal 61391. látogatója        Budapest

2020. JÚLIUS 24.,

péntek


 


42. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

12/2020. (VII. 24.) BM utasítás A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő, a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló 30/2015. (X. 21.) BM utasítás módosításáról

4012

14/2020. (VII. 24.) EMMI utasítás Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

4012

4/2020. (VII. 24.) BM OKF utasítás A tűzoltó védősisakok jelöléséről szóló 2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasítás módosításáról

4015

37/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás A videóhívással megvalósuló elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről

4015

38/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás A bv. szervek biztonságirendszer-leírás tartalmának meghatározásáról

4019

39/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, munkavállalóinak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről

4023

14/2020. (VII. 24.) LÜ utasítás A közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének, valamint a megismerésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről

4032

15/2020. (VII. 24.) LÜ utasítás Az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról

4036

7/2020. (VII. 24.) NVI utasítás A Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról

4037

26/2020. (VII. 24.) OBH utasítás A bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás módosításáról

4062

27/2020. (VII. 24.) OBH utasítás Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás Projektirodát megszüntető módosításáról

4067

28/2020. (VII. 24.) OBH utasítás Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

4067


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

29/2020. (VII. 24.) KKM közlemény Az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről, valamint az Európai Unió és tagállamai, valamint Grúzia közötti közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi IV. törvény 4. §-a hatályvesztéséről

4070

30/2020. (VII. 24.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

4070

31/2020. (VII. 24.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 230/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről és a 4. §-a hatályvesztéséről

4071

32/2020. (VII. 24.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás hatálybalépéséről, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CLI. törvény 4. §-ának hatályvesztéséről

4072

33/2020. (VII. 24.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

4073

34/2020. (VII. 24.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság között euromediterrán légiközlekedési megállapodás hatálybalépéséről, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság között euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi XXVIII. törvény 4. §-ának hatályvesztéséről

4073

35/2020. (VII. 24.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

4074

36/2020. (VII. 24.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 306/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-ának, 3. §-ának, valamint az 1. és 2. mellékletének hatálybalépéséről

4075

37/2020. (VII. 24.) KKM közlemény Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről, továbbá a az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2012. évi CXCIII. törvény 4. §-ának hatályon kívül helyezéséről

4075

38/2020. (VII. 24.) KKM közlemény Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

4076


III. Közlemények

 

A Miniszterelnökség közleménye az "a Miniszterelnökség 2020/2021. évi pályázati felhívása a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra az északi félteke országaiban" és az "a Miniszterelnökség 2020/2021. évi pályázati felhívása a Petőfi Sándor Program ösztöndíjra" tárgyban meghirdetett pályázatok visszavonásáról

4077

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4077

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

4081

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

4082

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

4083

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

4083

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

4084

Lenti Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati felhívása Lenti város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására

4085


V. Hirdetmények

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

4086

A Millenáris Nonprofit Kft. hirdetménye pályázati eljárás eredményéről

4086

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.