A kiadó honlapja

Ön az oldal 61661. látogatója        Budapest

2020. JÚLIUS 31.,

péntek


 


43. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

17/2020. (VII. 31.) MvM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

4089

18/2020. (VII. 31.) MvM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

4090

13/2020. (VII. 31.) BM utasítás A Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről szóló 16/2014. (X. 10.) BM utasítás módosításáról

4090

14/2020. (VII. 31.) BM utasítás A működőképesség fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről

4099

41/2020. (VII. 31.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

4100

20/2020. (VII. 31.) ITM utasítás A parlamenti kapcsolattartás rendjéről

4100

21/2020. (VII. 31.) ITM utasítás A minisztérium által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kormányzati honlapon történő megjelentetésének rendjéről szóló 20/2019. (VI. 28.) ITM utasítás módosításáról

4106

22/2020. (VII. 31.) ITM utasítás Miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

4109

19/2020. (VII. 31.) KKM utasítás A Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

4109

13/2020. (VII. 31.) PM utasítás A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2017. (X. 31.) NGM utasítás módosításáról

4125

14/2020. (VII. 31.) PM utasítás A Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és egyes központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 10/2018. (XII. 17.) PM utasítás módosításáról

4128

4/2020. (VII. 31.) ÁSZ utasítás Az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4129

40/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás A belföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségekről

4157

41/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás A Központi Anyagraktárban elhelyezkedő fegyverraktár működési rendjéről

4169

42/2020. (VII. 31.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól

4175

3/2020. (VII. 31.) GVH utasítás Egyes normatív utasításoknak a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti átalakításával összefüggő módosításáról

4181

6/2020. (VII. 31.) KH utasítás A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

4203

9/2020. (VII. 31.) NKFIH utasítás A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról

4221

16/2020. (VII. 31.) ORFK utasítás Az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás módosításáról

4226


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4228

A Legfőbb Ügyészség közleménye elismerés adományozásáról

4231

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

4232

A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Budapest I. kerület 2. számú, Budapest V. kerület 4. számú, Budapest VII. kerület 1. számú, Budapest VIII. kerület 4. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

4232


V. Hirdetmények

 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat hirdetménye bányafelügyeleti szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

4236

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi közhasznú éves beszámolója

4236

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.