A kiadó honlapja

Ön az oldal 61394. látogatója        Budapest

2020. SZEPTEMBER 10.,

csütörtök


 


50. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. Utasítások

 

26/2020. (IX. 10.) ITM utasítás Egyes NFM utasítások hatályon kívül helyezéséről

4654

27/2020. (IX. 10.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Informatikai és Elektronikus Információbiztonsági Szabályzatának kiadásáról

4654

20/2020. (IX. 10.) KKM utasítás Az ideiglenes külföldi kiküldetés egyes kérdéseiről

4695

18/2020. (IX. 10.) PM utasítás A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) PM utasítás módosításáról

4711

19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás Az iskolaőrség tevékenységéről

4725

20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosításáról

4732

II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

43/2020. (IX. 10.) KKM közlemény Az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló 2009. évi CXXXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

4735

44/2020. (IX. 10.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 349/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és az 1–4. melléklete hatálybalépéséről

4735

III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4737

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által üzemeltetett közforgalmú, tavi kétmólós, nagy- és kishajók fogadására alkalmas kikötő kikötőrendje

4742

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Felhívásának módosítása Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására című pályázathoz

4744

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.17.