A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2020. SZEPTEMBER 30.,

szerda


 


53. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. Utasítások

 

7/2020. (IX. 30.) AM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

4824

21/2020. (IX. 30.) KKM utasítás A külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

4825

47/2020. (IX. 30.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya lőkiképzésének végrehajtásáról

4827

48/2020. (IX. 30.) BVOP utasítás A szolgálat alatt birtokban tartható tárgyak, eszközök körének korlátozásáról és a technikai ellenőrzés szabályairól

4843

7/2020. (IX. 30.) KH utasítás A Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2018. (VI. 8.) KH utasítás módosításáról

4845

16/2020. (IX. 30.) LÜ utasítás Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

4845

22/2020. (IX. 30.) ORFK utasítás A lakosság SMS-alapú riasztására és veszélyhelyzeti tájékoztatására vonatkozó javaslattétel rendjéről

4847

23/2020. (IX. 30.) ORFK utasítás Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosításáról

4847

24/2020. (IX. 30.) ORFK utasítás Az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás módosításáról

4848

II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

45/2020. (IX. 30.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

4851

46/2020. (IX. 30.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 420/2020. (IX. 3.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint az 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

4852

III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4853

A Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívásának módosítása a Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2020 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

4856

A Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívásának módosítása a Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2020 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

4857

A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Nagykanizsa 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

4857

A Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása a Győr 5. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

4861

Ajka Város Önkormányzatának pályázati felhívása „Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása” megnevezésű feladatra

4864

Ócsa Város Önkormányzata pályázati felhívása Ócsa Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

4865

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása helyi személyszállítási feladatok ellátására

4866

Vác Város Önkormányzata pályázati felhívása Vác közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti tisztán helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására

4868

Várpalota Város Önkormányzata pályázati felhívása Várpalota Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

4871

A Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja közleménye a párt megszűnéséről

4873

A Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4873

A Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4874

A Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4875

A Közös Értékek Pártja 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4876

A Magyar Demokrata Egységpárt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4877

A Magyar Demokrata Egységpárt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4878

A Magyar Demokrata Egységpárt 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4879

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4880

A Magyar Nemzeti Mozgalom 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4881

A Magyar Nemzeti Mozgalom 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4882

A Magyar Nemzeti Mozgalom 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4883

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4884

A Nemzeti Zöld Koalíció párt 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4885

A Nemzeti Zöld Koalíció párt 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4886

A Nemzeti Zöld Koalíció párt 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

4887

Az Ökopolisz Alapítvány éves jelentése a 2019. évről

4888

IV. Alapító okiratok

 

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okirata

4899

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.