A kiadó honlapja

Ön az oldal 61663. látogatója        Budapest

2020. OKTÓBER 29.,

csütörtök


 


59. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

I. Utasítások

 

1/2020. (X. 29.) MEKH utasítás A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5330

10/2020. (X. 29.) MK utasítás A Nemzeti Koncessziós Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5385

23/2020. (X. 29.) BM utasítás A belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok rendvédelmi igazgatási alkalmazottai továbbképzési kötelezettségének részletes szabályairól

5394

24/2020. (X. 29.) BM utasítás A Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 14/2011. (V. 23.) BM utasítás módosításáról

5396

52/2020. (X. 29.) BVOP utasítás A tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól

5397

5/2020. (X. 29.) GVH utasítás A Gazdasági Versenyhivatal informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatának, közszolgálati szabályzatának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

5406

27/2020. (X. 29.) ORFK utasítás A gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről szóló 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről és ezzel összefüggésben egyes ORFK utasítások módosításáról

5413

II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

48/2020. (X. 29.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 299/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a és 1–4. melléklete hatálybalépéséről

5414

49/2020. (X. 29.) KKM közlemény A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2020. évi XIV. törvény 2. §-a, 3. §-a és az 1. melléklete hatálybalépéséről

5415

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.