A kiadó honlapja

Ön az oldal 61227. látogatója        Budapest

2020. DECEMBER 18.,

péntek


 


68. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

25/2020. (XII. 18.) MvM utasítás A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

6149

26/2020. (XII. 18.) MvM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

6187

30/2020. (XII. 18.) BM utasítás A Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

6187

68/2020. (XII. 18.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

6226

33/2020. (XII. 18.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Archiválási Szabályzatának kiadásáról

6239

22/2020. (XII. 18.) PM utasítás Az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről

6239

68/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

6256

69/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet lakás- és ingatlangazdálkodásáról

6313

70/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás A fogvatartottak 2021. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról

6327

71/2020. (XII. 18.) BVOP utasítás A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövetők visszaesési valószínűségének csökkentésére irányuló feladatok végrehajtásáról

6327

8/2020. (XII. 18.) GVH utasítás A munkavédelmi szabályzatról

6333

9/2020. (XII. 18.) GVH utasítás A tűzvédelmi szabályzatról

6338

19/2020. (XII. 18.) LÜ utasítás Az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

6343

32/2020. (XII. 18.) OBH utasítás A talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról szóló 9/2012. (V. 8.) OBH utasítás módosításáról

6349

33/2020. (XII. 18.) OBH utasítás A bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás módosításáról

6353

34/2020. (XII. 18.) OBH utasítás A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

6354

7/2020. (XII. 18.) SZTNH utasítás A belső ellenőrzési kézikönyv kötelező alkalmazásáról

6356


III. Közlemények

 

2/2020. (XII. 18.) SZTNH közlemény A XII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

6357

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

6357

A családokért felelős tárca nélküli miniszter és a belügyminiszter közleménye az Idősbarát Önkormányzat Díj 2020. évi nyerteseiről

6361

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének létesítményei részére a 2020. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

6362

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

6372

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye „Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem” adományozásáról

6375


V. Hirdetmények

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

6376

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

6376

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.14.