A kiadó honlapja

Ön az oldal 61358. látogatója        Budapest

2020. DECEMBER 23.,

szerda


 


69. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

10/2020. (XII. 23.) ME utasítás Miniszterelnöki biztos kinevezésének visszavonásáról

6379

9/2020. (XII. 23.) AM utasítás A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

6379

22/2020. (XII. 23.) EMMI utasítás A közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzatról szóló 22/2012. (XII. 18.) EMMI utasítás módosításáról

6421

34/2020. (XII. 23.) ITM utasítás A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás módosításáról

6429

33/2020. (XII. 23.) KKM utasítás A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram Bíráló Bizottságának működési rendjéről

6440

72/2020. (XII. 23.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzatáról

6441

20/2020. (XII. 23.) LÜ utasítás Egyes legfőbb ügyészi utasításoknak a büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő módosításáról

6486

35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás A Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról

6488

36/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás A Rendőrség Kutyás Szolgálati Szabályzatáról

6538

37/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás módosításáról

6566


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

52/2020. (XII. 23.) KKM közlemény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került „dohai módosításának” kihirdetéséről szóló 2015. évi LIX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

6571

53/2020. (XII. 23.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Libériai Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

6572


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

6573

A FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón többszörözött példányonkénti terjesztése után 2021. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

6576

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel-I 21) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

6579

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel-II 21) a kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítését végző, az eredeti nyilvánossághoz közvetítő (rádió- vagy televízió-) szervezettől különböző szervezetek által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

6583

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról M21

6587

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 21)

6594

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT21)

6601

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM21)

6607

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD21)

6609

A FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2021. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

6613

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról Ü21

6617

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított, személyi számítógépekbe beépített üres hang- és képhordozó jogdíjakról Ü-PC-21

6626

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART) 2021. évi díjszabása

6631

A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

6644

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásról

6649

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2021. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

6649

Az AQUILA Párt közleménye a párt feloszlással történő megszüntetéséről

6650

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.16.