A kiadó honlapja

Ön az oldal 61661. látogatója        Budapest

2021. JANUÁR 7.,

csütörtök


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2021. (I. 7.) MvM utasítás Az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

2

1/2021. (I. 7.) BVOP utasítás A fegyverzeti szakanyagokról és a körzeti fegyvermesterek feladatairól

4

2/2021. (I. 7.) BVOP utasítás A fogvatartotti letétek kezelésének és egyéb pénzügyi rendelkezések végrehajtásának eljárási szabályairól

38

3/2021. (I. 7.) BVOP utasítás A fogvatartottak szállításának végrehajtásáról

76

4/2021. (I. 7.) BVOP utasítás A szelektív hulladékgyűjtésről, az összegyűjtött hulladék értékesítéséről

83


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

1/2021. (I. 7.) KKM közlemény A Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

84

2/2021. (I. 7.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv, valamint a kihirdetéséről szóló 2017. évi CX. törvény 1. §-a és 2. §-a hatálybalépéséről

85


III. Közlemények

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

86

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.23.