A kiadó honlapja

Ön az oldal 293400. látogatója        Budapest

2021. JANUÁR 25.,,

hétfő


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

3

561/2020. (XII. 7.) Korm. rendelet Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

4

585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet Egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól

5

17/2020. (XII. 12.) HM rendelet A honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

7


Határozatok

 

1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat A 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

17


Utasítások

 

66/2020. (XII. 10.) HM utasítás A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

28

67/2020. (XII. 12.) HM utasítás Az egyes hazai rendezvények és a nemzetközi katonai együttműködéssel összefüggő magyarországi programok vendéglátási, valamint a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő utazások logisztikai biztosításának kérdéseiről szóló 47/2020. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

30


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

M/7/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszer felépítéséről és működéséről szóló M/1/2020. MH PK intézkedés módosításáról

31

646/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

31

649/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

31

650/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

31

651/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

31

652/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

32

653/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A 2020. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló 587/2020. MH PK intézkedés módosítására

32

660/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség a Védelmi Együttműködési Kezdeményezés Európai Unió Harccsoportban történő részvételéről

32

661/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A beszerzések speciális szabályaira

32

664/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés Munkaeszközök, hadfelszerelések és létesítmények biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos feladatok szabályozására

32

665/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A katonai objektumok őrzés-védelmi kategóriába sorolásáról, az őrzés fajtáiról és az őrzés megszervezéséről

33

671/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság ideiglenes támogató szervezete működéséről

37

677/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A nem tervezett feladatok végrehajtása érdekében biztosításra kerülő nyílt parancsok és kiküldetési rendelvények tárolásának, kiadásának és elszámolásának eljárásrendjéről

37

679/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés Az egyes műveletekben részt vevő állomány pihentetésének egyes szabályairól

37

683/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A KÖZÖS AKARAT és Határzár II. feladatok során, a 2020. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás eltérő szabályairól szóló 588/2020. MH PK intézkedés módosítására

37

689/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A 2020. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló 587/2020. MH PK intézkedés módosítására

38

692/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

38

693/2020. (HK 1/2021.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2021-2022. (2023-2024.) évi kiképzési feladatairól szóló 590/2020. MH PK intézkedés módosításáról

38


Magyar Honvédség Parancsnoksága főnöki rendelkezések

 

1/2020. (HK 1/2021.) MHP HSZ LOG szakutasítás A repülő és helikopter műszaki üzembentartó tevékenységet végző repülőműszaki beosztások meghatározására

38

16/2020. (HK 1/2021.) MHP LOGCSF szakutasítás A H145M típusú könnyű többcélú helikopter üzembentartási és karbantartási szabályairól

38


Szervezeti hírek, információk

 

HM KÁT Pályázati felhívás a Honvédelmi Minisztérium állományában lévő beosztás betöltésére

39

MHP törzsfőnök Pályázati felhívás a NATO Erőket Integráló Elem állományában lévő beosztás betöltésére

42

MH TP PK Pályázati felhívás az MH Transzformációs Parancsnokság állományában lévő beosztások betöltésére

45

MH TTP PK Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére

53

MH AA Az MH Altiszti Akadémia állományában lévő beosztás betöltésére

55

MH 2. TVE PK Pályázati felhívás az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred állományában lévő beosztás betöltésére

58

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.