A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. JANUÁR 29.,,

péntek


 


1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2020. évi CXXX. törvény A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jog­állásáról

5

2020. évi CXXXIII. törvény Egyes törvényeknek az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról

116

2020. évi CXXXIX. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

119

2020. évi CLII. törvény Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

120

567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet A családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről

140

571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

146

572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról

148

586/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

186

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről

190

607/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

191

608/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

192

616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról

194

625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról

201

630/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

216

637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

217

638/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

218

639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

219

640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről

221

641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet Az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

224

643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről

229

648/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes, az egészségügyi beszerzésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

230

658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet A központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól

234

663/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

236

664/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

237

669/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

238

670/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

297

671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

303

672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről

311

678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

347

686/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

363

689/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton megkötött pénz­ügyi szolgáltatási szerződésekről

373

696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

374

702/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

375

703/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

376

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet Egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

378

710/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

380

723/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

386

1/2021. (I. 8.) MNB rendelet A „Szent István király” arany emlékérme kibocsátásáról

389

2/2021. (I. 8.) MNB rendelet A „Szent István király” ezüst emlékérme kibocsátásáról

391

3/2021. (I. 8.) MNB rendelet A „Szent István király” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

393

12/2020. (XII. 15.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a fejezeti kezelésű elő­irányzatok kiegészítése miatti módosításáról

395

13/2020. (XII. 23.) PM rendelet Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

397

14/2020. (XII. 28.) PM rendelet Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

408

15/2020. (XII. 29.) PM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban állók és tisztjelöltek alkalmassági vizsgálatáról, a gyógyító-megelőző egészségügyi ellátásról, valamint a pénzügyőrök szolgálatképtelenségének megálla­pításáról

411

16/2020. (XII. 30.) PM rendelet A törzsadat-nyilvántartás vezetésének részletes szabályairól és a törzsadat-nyilvántartás műszaki követelményeiről

440

17/2020. (XII. 30.) PM rendelet Egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

446

18/2020. (XII. 30.) PM rendelet Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

448

19/2020. (XII. 30.) PM rendelet Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről

452

20/2020. (XII. 30.) PM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja által birtokban tartható dolgok korlátozásáról

453

21/2020. (XII. 30.) PM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról

455

22/2020. (XII. 30.) PM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

467

23/2020. (XII. 30.) PM rendelet A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

506

24/2020. (XII. 30.) PM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

508

1/2021. (I. 5.) PM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről

517

1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

536

1906/2020. (XII. 15.) Korm. határozat A beruházások megvalósításával kapcsolatos versenyképességi szempontú intézkedésekről

542

1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

545

1913/2020. (XII. 16.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Programmal kapcsolatos feladatokról

554

1914/2020. (XII. 17.) Korm. határozat A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről

556

1915/2020. (XII. 17.) Korm. határozat A kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatáról és az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztéséről

557

1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozat A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

558

1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozat A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges intézkedésről

560

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettség-vállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

561

2048/2020. (XII. 29.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

595

HIRDETMÉNYEK

 

599

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.