A kiadó honlapja

Ön az oldal 61700. látogatója        Budapest

2021. FEBRUÁR 26.,

péntek


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2021. (II. 26.) AM utasítás Az agrárminiszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos minisztériumi feladatokról

881

2/2021. (II. 26.) EMMI utasítás A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

883

8/2021. (II. 26.) HM utasítás A nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

925

11/2021. (II. 26.) BVOP utasítás A Védelmi Program és a személyi védelem ellátásával kapcsolatos büntetés-végrehajtási feladatokról

944

12/2021. (II. 26.) BVOP utasítás A fogvatartotti kártérítések eljárási szabályairól

947

13/2021. (II. 26.) BVOP utasítás A fogvatartotti kondicionáló termek felszereltségéről, használatáról

955

14/2021. (II. 26.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet műveleti egységeinek működéséről szóló 8/2019. (IX. 5.) BVOP utasítás módosításáról

956

4/2021. (II. 26.) LÜ utasítás Az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás módosításáról

960


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

21/2021. (II. 26.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Botswanai Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

961

22/2021. (II. 26.) KKM közlemény Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 5/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és az 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

961

23/2021. (II. 26.) KKM közlemény A Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a kihirdetéséről szóló 6/2021. (I. 14.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

962

24/2021. (II. 26.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XXI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a és 1. mellékletének hatálybalépéséről

963


III. Közlemények

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M329 és a RID 1.5.1 szakasza szerinti 5/2020 számú, multilaterális megállapodások aláírásáról és hatálybalépéséről

964

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

974

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

983

A Fiatalok Rendszerformáló Összetartó Civil Csoportja„v. a.” 2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

984


IV. Alapító okiratok

 

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

985

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.