A kiadó honlapja

Ön az oldal 293403. látogatója        Budapest

2021. OKTÓBER 4.,,

hétfő


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

18/2021. (IX. 21.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

1159

19/2021. (IX. 21.) HM rendelet a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

1160


Határozatok

 

427/2021. (VIII. 23.) KE határozat altábornagyi előléptetésről

1162

462/2021 (VIII. 31.) KE határozat katonai bíró kinevezéséről

1163

466/2021. (IX. 15.) KE határozat határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

1163


Utasítások

 

M/9/2021. (HK 10.) HM utasítás a területi pótlékról szóló M/2/2019. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

1164

42/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Honvéd Kadét Programról, valamint a hazafias és honvédelmi nevelés támogatásáról

1164

43/2021. (VIII. 31.) HM utasítás az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az önkéntes tartalékos ösztöndíj folyósításának rendjéről

1173

44/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj folyósításáról

1175

45/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj folyósításáról

1176

46/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Mészáros Lázár-ösztöndíjas hallgatóval köthető ösztöndíjszerződésről, valamint a Mészáros Lázár-ösztöndíj folyósításának rendjéről

1177

47/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a honvédelmi árvák ösztöndíjának folyósításáról

1180

48/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról

1181

49/2021. (VIII. 31.) HM utasítás a Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

1181

50/2021. (VIII. 31.) HM utasítás az egyes miniszteri utasítások módosításáról

1182


Államtitkári rendelkezések

 

25/2021. (HK 10.) HM KÁT szakutasítás a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről

1185

3/2021. (HK 10.) HM HOÁT szakutasítás a rögzített hadiipari kapacitással kapcsolatos tárcaszintű feladatok eljárásrendjéről

1186


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

462/2021. (HK 10.) MH PK intézkedés az ejtőernyős ugrási tevékenységért járó veszélyességi pótlék megállapításának alapját képező kategóriákba tartozás feltételeit és a hadrafoghatósági kategóriákba sorolás részletes eljárásrendjének szabályozására szóló 220/2021. MH PK intézkedés módosításáról

1188

463/2021. (HK 10.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Doktrína 2. kiadás című szolgálati könyv kiadásáról

1188

485/2021. (HK 10.) MH PK intézkedés a Tüzérség Lőutasításának kidolgozására

1189

493/2021. (HK 10.) MH PK intézkedés a H-145M típusú könnyű helikopterből történő ejtőernyős ugrások végrehajtásának szabályozására szóló 700/2020. MH PK intézkedés hatályon kívül helyezéséről

1189

504/2021. (HK 10.) MH PK intézkedés a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjak tervezésével, megállapításával és folyósításával kapcsolatos eljárásrendről

1189

490/2021. (HK 10.) MH PK határozat alkalmazásba vételre kerülő hadfelszerelésről

1189


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

7/2021 (HK 10.) MHP LOGCSF szakutasítás az Airbus A319-112 típusú közepes hatótávolságú szállítórepülőgép üzembentartási és karbantartási szabályairól szóló 14/2020. (HK 11.) MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség csoportfőnöki szakutasítás módosításáról

1190


Szervezeti hírek, információk

 

MH PK pályázati felhívás az MHP Parancsnoki Iroda állományában lévő beosztások betöltésére

1191

MH PK pályázati felhívás az MHP Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség állományában lévő beosztások betöltésére

1195

MH GEOSZ SZF pályázati felhívás az MH Geoinformációs Szolgálat állományában lévő beosztás betöltésére

1198

MH TTP PK pályázati felhívás az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére

1201

MH GAVIK PK pályázati felhívás az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ állományában lévő beosztás betöltésére

1204

HM HIM PK pályázati felhívás a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum állományában lévő beosztás betöltésére

1207

MH BHK PK pályázati felhívás az MH Bakony Harckiképző Központ állományában lévő beosztások betöltésére

1210

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.