A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. OKTÓBER 29.,,

péntek


 


10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2021. évi CII. törvény A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról

2071

2021. évi CIII. törvény A felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

2072

540/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2080

541/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

2083

544/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2085

549/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módo­sításáról

2086

550/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2087

560/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magán­személyek adóvisszatérítéséről

2088

561/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról szóló 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

2092

562/2021. (X. 1.) Korm. rendelet Egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2093

573/2021. (X. 8.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2103

574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet A 2021-2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről

2105

585/2021. (X. 14.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

2108

37/2021. (IX. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

2109

38/2021. (IX. 24.) MNB rendelet Az "Egy a Természettel - Vadászati és Természeti Világkiállítás" ezüst emlékérme kibocsátásáról

2110

39/2021. (IX. 24.) MNB rendelet Az "Egy a Természettel - Vadászati és Természeti Világkiállítás" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2112

40/2021. (X. 1.) MNB rendelet A "Magyar agár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2114

41/2021. (X. 1.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról

2116

11/2021. (IX. 30.) PM rendelet A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

2122

12/2021. (X. 6.) PM rendelet A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

2123

1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat Címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap­ból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

2125

1641/2021. (IX. 21.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által bevezetett Fordulat Beruházási Hitelprogram keretemelésével kapcsolatos intézkedésekről

2141

1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

2142

1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat Egyes gazdaságvédelmi célú források átcsoportosításának első üteméről és a 2022. év során történő biztosításáról

2152

1675/2021. (IX. 29.) Korm. határozat A 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg Europe, Interact IV és ESPON 2030 programok elfogadásáról

2155

1678/2021. (IX. 29.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

2156

1680/2021. (IX. 29.) Korm. határozat Jogszabályváltozások miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörébe került feladatok ellátásával, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár informatikai rendszereinek üzemeltetésével, fejlesztésével össze­függésben felmerülő többletforrás biztosításáról

2158

1691/2021. (IX. 30.) Korm. határozat Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2159

1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újra­indítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról

2161

1693/2021. (IX. 30.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

2171

1713/2021. (X. 12.) Korm. határozat A Termőföld Magántőkealap létrehozásáról szóló 1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat visszavonásáról

2173

1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról

2174

HIRDETMÉNYEK

 

2180

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.