A kiadó honlapja

Ön az oldal 293405. látogatója        Budapest

2021. NOVEMBER 3.,,

szerda


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

556/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1219

20/2021. (X. 6.) HM rendelet az állami célú légiközlekedési személyzet repülőegészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint a repülőegészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv kijelölésének és tevékenységének szabályairól

1221

21/2021. (X. 6.) HM rendelet a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

1275


Utasítások

 

51/2021. (IX. 24.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V. 19.) HM utasítás módosításáról

1280

52/2021. (X. 14.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

1289

53/2021. (X. 14.) HM utasítás a belső szabályozási tevékenységről szóló 19/2019. (III. 13.) HM utasítás, valamint a miniszteri szemlékről szóló 43/2020. (VIII. 14.) HM utasítás módosításáról

1292


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

520/2021. (HK 11.) MH PK szakutasítás a Magyar Honvédségnél folytatott tevékenységek egészségügyi biztosításának rendjéről

1293

508/2021. (HK 11.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2021-2022. (2023-2024.) évi kiképzési feladatairól szóló 590/2020. MH PK intézkedés módosításáról

1293

516/2021. (HK 11.) MH PK intézkedés a KÖZÖS AKARAT feladatba bevonásra kerülő állomány felkészítésének és kiképzésének megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 226/2021. MH PK intézkedés módosításáról

1293

545/2021. (HK 11.) MH PK intézkedés az intézményi operatív belső kontroll feladatokban érintett felelősök kijelöléséről

1293

549/2021. (HK 11.) MH PK intézkedés a légi kutató-mentő szakállomány kiképzési feladatainak végrehajtására

1293


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

8/2021 (HK 11.) MHP LOGCSF szakutasítás az MH Egészségügyi Központ logisztikai támogatásának megtervezéséről és végrehajtásáról

1294

9/2021 (HK 11.) MHP LOGCSF szakutasítás a külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2022. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről

1294

10/2021 (HK 11.) MHP LOGCSF szakutasítás a JAS 39 C/D Gripen típusú többcélú vadászrepülőgépek földi üzembentartási és karbantartási szabályairól

1311


Szervezeti hírek, információk

 

MH BHD PK pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztások betöltésére

1312

MH GEOSZ SZF pályázati felhívás az MH Geoinformációs Szolgálat állományában lévő beosztás betöltésére

1316

MH KKK PK pályázati felhívás az MH Katonai Közlekedési Központ állományában lévő beosztások betöltésére

1319

MH KIKNYP honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

1323

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.