A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        



Budapest

2021. NOVEMBER 30.,,

kedd


 


11. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2021. évi CIV. törvény A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról

2183

2021. évi CXV. törvény A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről

2185

2021. évi CXVI. törvény A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról

2189

606/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hiteltörlesztési moratóriummal összefüggő eltérő alkalmazásáról

2289

613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról

2290

617/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

2292

42/2021. (X. 19.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

2293

43/2021. (X. 21.) MNB rendelet A "Cziffra György" ezüst emlékérme kibocsátásáról

2294

44/2021. (X. 21.) MNB rendelet A "Cziffra György" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2296

45/2021. (XI. 5.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

2298

46/2021. (XI. 11.) MNB rendelet A "Szegedi Tudományegyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról

2300

47/2021. (XI. 11.) MNB rendelet A "Szegedi Tudományegyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2302

48/2021. (XI. 15.) MNB rendelet A "10 éves Magyarország Alaptörvénye" ezüst emlékérme kibocsátásáról

2304

49/2021. (XI. 15.) MNB rendelet A "10 éves Magyarország Alaptörvénye" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2306

50/2021. (XI. 16.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

2308

51/2021. (XI. 16.) MNB rendelet A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

2309

1739/2021. (X. 20.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

2311

1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról

2314

1777/2021. (XI. 2.) Korm. határozat Az egyedi versenyképesség-növelő támogatási programra elkülönített költségvetési forrás biztosításáról

2323

1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzatát-csoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról

2324

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.