A kiadó honlapja

Ön az oldal 61206. látogatója        Budapest

2021. MÁRCIUS 12.,

péntek


 


12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

3/2021. (III. 12.) EMMI utasítás A 2021–2027-es európai uniós programozási időszak Tervezési Döntés-előkészítő munkacsoportja létrehozásáról szóló 12/2020. (VI. 11.) EMMI utasítás módosításáról

1064

10/2021. (III. 12.) HM utasítás Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

1065

11/2021. (III. 12.) HM utasítás A Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság kialakításával összefüggő egyes feladatokról

1066

12/2021. (III. 12.) HM utasítás Egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

1068

13/2021. (III. 12.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

1123

2/2021. (III. 12.) IM utasítás Az Igazságügyi Minisztérium Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2017. (I. 24.) IM utasítás módosításáról

1124

3/2021. (III. 12.) IM utasítás Miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

1129

15/2021. (III. 12.) ITM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1129

16/2021. (III. 12.) ITM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1130

15/2021. (III. 12.) BVOP utasítás A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, valamint a bejelentési kötelezettséggel járó egyéb jogviszony létesítésének szabályairól

1131

4/2021. (III. 12.) OBH utasítás A bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

1151


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

25/2021. (III. 12.) KKM közlemény A vágóállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1979. május 10-én aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 8/2009. (I. 23.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

1160

26/2021. (III. 12.) KKM közlemény A kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1986. március 18-án aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 66/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

1161


III. Közlemények

 

Közlemény a háziorvosi szolgáltatók szabad- és munkaszüneti napokon történő oltási tevékenységének országos tisztifőorvos által történő elrendeléséről

1162

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

1165

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

1171

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

1171

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

1171

Szombathely Megyei Jogú Város pályázati felhívása Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

1191

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.