A kiadó honlapja

Ön az oldal 293406. látogatója        Budapest

2021. DECEMBER 2.,,

csütörtök


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2021. évi CVI. törvény a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről

1327

594/2021. (X. 27.) Korm. rendelet egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

1338

599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről

1340

22/2021. (XI. 5.) HM rendelet a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

1343


Határozatok

 

29/2021. (XI. 9.) OGY határozat a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről

1348

30/2021. (XI. 9.) OGY határozat a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalásról

1349


Utasítások

 

54/2021. (X. 29.) HM utasítás a honvédelmi szervezeteknél a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről és ellenőrzési rendjéről

1350

55/2021. (X. 29.) HM utasítás az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás és a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2021. (VII. 23.) HM utasítás módosításáról

1352

56/2021. (XI. 5.) HM utasítás az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

1354


Közigazgatási államtitkári rendelkezések

 

1/2021. (XI. 5.) HM KÁT utasítása a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás módosításáról

1355


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

589/2021. (HK 12.) MH PK szakutasítás egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

1356

596/2021. (HK 12.) MH PK szakutasítás a Magyar Honvédség Parancsnoksága és az alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek központi és intézményi logisztikai gazdálkodásának rendjéről

1361

574/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2021-2022. (2023-2024.) évi kiképzési feladatairól szóló 590/2020. MH PK intézkedés módosításáról

1361

577/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés 2019. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárásról

1361

586/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés a honvédségi szervezetek elöljárói ellenőrzéseinek követelményeiről és értékelési rendjéről szóló 131/2021. MH PK intézkedés módosításáról

1362

587/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződések megkötésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának részletszabályozására

1362

590/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés a KÖZÖS AKARAT feladatba bevonásra kerülő állomány felkészítésének és kiképzésének megtervezéséről, megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 226/2021. MH PK intézkedés módosításáról

1362

604/2021. (HK 12.) MH PK intézkedés a KÖZÖS AKARAT feladatok során, a 2019. évben azonosított "új koronavírussal" kapcsolatban követendő eljárás eltérő szabályairól

1362


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

1/2021. (HK 12.) MH EÜF szakutasítás a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egészségügyi biztosításának tervezéséről és végrehajtásáról

1363

3/2021. (HK 12.) MHP KIKCSF szakutasítás a MI-24 típusú harcihelikopter kiképzési kézikönyve (MI-24 HHKK-2021) című főnökségi kiadvány kiadásáról

1363

a H145M típusú könnyű, többcélú helikopter kiképzési kézikönyve THKK-2021 (1. kiadás) című főnökségi kiadvány kiadásáról

1364


Szervezeti hírek, információk

 

MH PK pályázati felhívás az MHP Parancsnoki Iroda állományában lévő beosztás betöltésére

1365

MH BHD PK pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztások betöltésére

1368

MH BHD PK pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztások betöltésére

1370

MH GEOSZ SZF pályázati felhívás az MH Geoinformációs Szolgálat állományában lévő beosztás betöltésére

1375

HM HIM PK pályázati felhívás a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum állományában lévő beosztás betöltésére

1378

MH ARB PK pályázati felhívás az MH Anyagellátó Raktárbázis állományában lévő beosztás betöltésére

1381

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.