A kiadó honlapja

Ön az oldal 293407. látogatója        Budapest

2021. DECEMBER 28.,,

kedd


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

13. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi irányítás egyes veszélyhelyzeti szabályairól, továbbá a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

1388

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

1390

666/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

1396

23/2021. (XI. 29.) HM rendelet a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

1396

24/2021. (XII. 8.) HM rendelet a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

1398

25/2021. (XII. 8.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

1398


Határozatok

 

603/2021. (XI. 29.) KE határozat katonai bíró felmentéséről

1400

611/2021. (XII. 7.) KE határozat katonai bíró kinevezéséről

1400

1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

1401

1883/2021. (XII. 8.) Korm. határozat a honvédelmi állomány béremeléséhez szükséges intézkedésekről

1411


Utasítások

 

57/2021. (XI. 30.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 44/2019. (VI. 20.) HM utasítás és a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 59/2019. (VIII. 9.) HM utasítás módosításáról

1412

58/2021. (XI. 30.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V. 19.) HM utasítás módosításáról

1420

59/2021. (XII. 10.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

1421

60/2021. (XII. 10.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

1458

61/2021. (XII. 16.) HM utasítás a honvédelmi ágazat integritásfejlesztési feladatairól

1461

62/2021. (XII. 16.) HM utasítás az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

1463

63/2021. (XII. 16.) HM utasítás a honvédelmi ágazatba tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéről és a komplex eszközbeszerzésekben illetékes szakértői csoport feladatairól szóló 2/2021. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

1464


Közigazgatási államtitkári rendelkezések

 

32/2021. (HK 13.) HM KÁT szakutasítás a Honvédelmi Minisztérium Operatív Belső Kontrollrendszer és Integritásirányítási Rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokról

1486


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

630/2021. (HK 13.) MH PK szakutasítás egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

1503

631/2021. (HK 13.) MH PK szakutasítás egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

1504

610/2021. (HK 13.) MH PK intézkedése a Mészáros Lázár honvédelmi ösztöndíjszerződések megkötésével kapcsolatos eljárásrendjéről

1506

612/2021. (HK 13.) MH PK intézkedés a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás szabályairól szóló 577/2021. MH PK intézkedés módosítására

1506

625/2021. (HK 13.) MH PK intézkedés a Heavy Airlift Wing üzemeltetésében lévő C-17 típusú szállító repülőgépből történő ejtőernyős ugrások szabályozására

1506

626/2021. (HK 13.) MH PK intézkedés a személlyel történő tandemejtőernyős ugrás végrehajtásának szabályozására

1506

629/2021. (HK 13.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Civil-Katonai Együttműködési Doktrína 2. kiadás hatályon kívül helyezéséről

1507

632/2021. (HK 13.) MH PK intézkedés a Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem támogatásáról és annak a Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásról, továbbá az adatszolgáltatással és információcserével kapcsolatos feladatokról szóló 432/2019. MH PK intézkedés módosításáról

1507

639/2021. (HK 13.) MH PK intézkedés a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 478/2019. MH PK intézkedés módosításáról

1507

659/2021. (HK 13.) MH PK parancs a koronavírus elleni kötelező védőoltás alóli mentesítés végrehajtására

1507

667/2021. (HK 13.) MH PK parancs a koronavírus elleni kötelező védőoltás alóli mentesítés végrehajtásáról szóló 659/2021 MH PK parancs módosítására

1508


Magyar Honvédség Parancsnoksága csoportfőnöki rendelkezések

 

11/2021. (HK 13.) MHP LOGCSF szakutasítás a Magyar Honvédség anyagainak és eszközeinek tárolásáról, átadás-átvételéről, leltározásáról szóló intézkedésekben meghatározottak alkalmazásáról a raktárirányítási rendszerrel támogatott raktárakban

1509

M/8/2021. MHP HDMCSF szakutasítás a Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról

1509


Szervezeti hírek, információk

 

HM KÁT pályázati felhívás a HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

1510

HM KÁT pályázati felhívás a HM Védelempolitikai Főosztály állományában lévő beosztás betöltésére

1514

MH EK PK pályázati felhívás az MH Egészségügyi Központ állományában lévő beosztás betöltésére

1517

MH PK pályázati felhívás az MHP Személyzeti Csoportfőnökség állományában lévő beosztás betöltésére

1520

MHP SZCSF pályázati felhívás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar állományában lévő beosztás betöltésére

1522

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

1525

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.