A kiadó honlapja

Ön az oldal 61205. látogatója        



Budapest

2021. ÁPRILIS 23.,

péntek


 


19. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

6/2021. (IV. 23.) EMMI utasítás Az egyes Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló kulturális intézmények közös közbeszerzéséről szóló 6/2013. (II. 28.) EMMI utasítás módosításáról

1958

15/2021. (IV. 23.) HM utasítás A foglalkoztatási jogviszonyon kívüli tevékenységet ellátó személyek díjazásáról

1958

21/2021. (IV. 23.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet gépjármű-szabályzatáról

1965

22/2021. (IV. 23.) BVOP utasítás Egyes BVOP utasítások a büntetés-végrehajtási szervezet jelentési és adatszolgáltatási rendjével összefüggő módosításáról

2030

6/2021. (IV. 23.) LÜ utasítás Az Országos Bírósági Hivatal Ügyfél Irathozzáférési Rendszeréhez történő ügyészségi hozzáférésről

2052

10/2021. (IV. 23.) ORFK utasítás Az Igazságügyi Minisztériumnak a miniszter elhelyezésére szolgáló épülete őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjéről

2052

11/2021. (IV. 23.) ORFK utasítás A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás módosításáról

2056


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

32/2021. (IV. 23.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és Palesztina között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

2058

33/2021. (IV. 23.) KKM közlemény Az Európai Táj Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről és a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény módosításáról szóló 2018. évi LIX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

2059


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

2060

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

2063

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

2063

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó vallási közösségek részére történő technikai szám kiadásáról

2063

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2021. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

2064

Közlemény a háziorvosi szolgáltatók tömeges oltással kapcsolatosan munkanapokon történő alapellátási tevékenységének megerősítéséről szóló országos tisztifőorvosi határozatról

2064

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívás módosítása Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

2067

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.