A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2021. JANUÁR 14.,

csütörtök


 


2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

1/2021. (I. 14.) ME utasítás A Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

92

2/2021. (I. 14.) MvM utasítás A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás módosításáról

105

1/2021. (I. 14.) HM utasítás Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

139

1/2021. (I. 14.) ITM utasítás Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának rendjéről szóló 7/2020. (II. 13.) ITM utasítás módosításáról

142

2/2021. (I. 14.) ITM utasítás A Nemzeti Kiválóság Díjról

167

3/2021. (I. 14.) ITM utasítás A Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

168

1/2021. (I. 14.) PM utasítás A Pénzügyminisztérium archiválási szabályzatáról

169

1/2021. (I. 14.) KH utasítás A Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV. 30.) KH utasítás módosításáról

170


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

3/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv egyes módosításainak kihirdetéséről szóló 209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. §-a hatálybalépéséről

173

4/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 2001. február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről szóló 136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. §-a hatálybalépéséről

174

5/2021. (I. 14.) KKM közlemény A Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodás második alkalommal történő módosításának kihirdetéséről szóló 116/2012. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. §-a hatályvesztéséről

174

6/2021. (I. 14.) KKM közlemény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2013. évi CLXXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

175

7/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történt csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépéséről

176

8/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2018. évi XXX. törvény 1. §-a és 2. §-a hatálybalépéséről

176

9/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi V. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

177

10/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló Euro-mediterrán Megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről szóló 2011. évi XII. törvény 13. §-a hatályvesztéséről

177

11/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2011. évi VII. törvény 2. §-a, 3. §-a hatálybalépéséről és 4. §-a hatályvesztéséről

178

12/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXXVI. törvény 1. §-a, 2. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

179

13/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014–2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás kihirdetéséről szóló 130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a hatálybalépéséről és 4. §-a hatályvesztéséről

179

14/2021. (I. 14.) KKM közlemény A Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás és módosítása kihirdetéséről szóló 232/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. §-a hatálybalépéséről

180

15/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény hatálybalépéséről

181

16/2021. (I. 14.) KKM közlemény Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 2. §-a, 3. §-a, 5. §-a, 6. §-a, 12. §-a és 13. §-a hatálybalépéséről

182

17/2021. (I. 14.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

183


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

184

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

187

Az Agrárminisztérium versenyfelhívása a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók számára a 2020/2021. tanévi Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

188

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a 2020/2021. tanévi Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyére

189

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók számára a 2020/2021. tanévi Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

192

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium versenyfelhívása a készségfejlesztő iskolai tanulók számára a 2020/2021. tanévi országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyre

193

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

193

A Nyugdíjasok Pártja 50+ 2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

194

A Nyugdíjasok Pártja 50+ 2018. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

195

A Nyugdíjasok Pártja 50+ 2019. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

196

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.