A kiadó honlapja

Ön az oldal 293394. látogatója        Budapest

2021. FEBRUÁR 18.,,

csütörtök


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

2. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2020. évi CLII. törvény Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

67

2020. évi CLXIX. törvény A honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról

87

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről

108

11/2021. (I. 20.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

111

1/2021. (I. 14.) HM rendelet Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosításáról

112

2/2021. (I. 14.) HM rendelet A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

114

3/2021. (I. 14.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

115

4/2021. (I. 18.) HM rendelet A honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet kártérítési felelősségéről, valamint a honvédelmi alkalmazott fegyelmi felelősségéről

118

5/2021. (I. 18.) HM rendelet A honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

128


Utasítások

 

68/2020. (XII. 18.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

149

69/2020. (XII. 28.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról

162

70/2020. (XII. 30.) HM utasítás a honvédelmi alkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2021. évi felszámításáról és felhasználásáról

178

1/2021. (I. 14.) HM utasítás Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

180


Államtitkári intézkedések

 

40/2020. (HK 2/2021.) HM KÁT szakutasítás A HM Belső Kontrollrendszer Kézikönyv kiadásáról

183

1/2021. (HK 2/2021.) HM KÁT szakutasítás A rendszeresített nyomtatványok 2021. évi egységárainak megállapításáról

183

2/2021. (HK 2/2021.) HM KÁT szakutasítás A ruházati termékek 2021. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

209

4/2021. (HK 2/2021.) HM KÁT szakutasítás A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjéről

238

41/2020. (HK 2/2021.) HM KÁT intézkedése A kormányzati szakpolitikai tanácsadás tárgyában kötött együttműködési megállapodással összefüggő szakfeladatok végrehajtásáról és az adatszolgáltatás rendjéről

239


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

14/2021. (HK 2/2021.) MH PK szakutasítás A CIMIC PSYOPS Szakkiképzési program és módszertani segédlet című főnökségi kiadvány hatályon kívül helyezéséről

242

698/2020. (HK 2/2021.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség 2020-2021. (2022-2023) évi kiképzési feladatairól szóló 239/2019. MH PK intézkedés módosításáról

242

700/2020. (HK 2/2021.) MH PK intézkedés A H-145M típusú könnyű helikopterből történő ejtőernyős ugrások végrehajtásának szabályozására

242

701/2020. (HK 2/2021.) MH PK intézkedés A repülőműszaki élelmezési támogatás nomenklatúrájának meghatározására

242

704/2020. (HK 2/2021.) MH PK intézkedés Egy összegben megállapítható illetményre jogosító egyes önkéntes tartalékos beosztások meghatározásáról

242

1/2021. (HK 2/2021.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás műszaki és ABV támogatás feladatai dokumentumok hatályba léptetéséről

243

11/2021. (HK 2/2021.) MH PK intézkedés A szolgálati rádiótelefonok használatának részletes szabályozására

243


Magyar Honvédség parancsnoki rendelkezések

 

368/2019. (HK 2/2021.) MH 37.MÛ.E.PK. intézkedése A búvárjelvény rendszeresítéséről

254


Szervezeti hírek, információk

 

MH TTP PK Pályázati felhívás az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére

257

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.