A kiadó honlapja

Ön az oldal 61206. látogatója        Budapest

2021. ÁPRILIS 30.,

péntek


 


20. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

8/2021. (IV. 30.) MvM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

2071

7/2021. (IV. 30.) EMMI utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

2072

8/2021. (IV. 30.) EMMI utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

2073

9/2021. (IV. 30.) EMMI utasítás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 19/2018. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

2074

16/2021. (IV. 30.) HM utasítás Egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggő kérdésekről

2076

17/2021. (IV. 30.) HM utasítás Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében munkacsoport létrehozásáról

2080

6/2021. (IV. 30.) IM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

2082

4/2021. (IV. 30.) KKM utasítás A Sportdiplomáciai Ösztöndíjprogramról

2114

5/2021. (IV. 30.) KKM utasítás A külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

2117

23/2021. (IV. 30.) BVOP utasítás A fegyverzeti szakanyagokról és a körzeti fegyvermesterek feladatairól szóló 1/2021. (I. 7.) BVOP utasítás módosításáról

2120

4/2021. (IV. 30.) GVH utasítás A Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

2121

12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról

2128

13/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás Az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról szóló 10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról

2137


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

34/2021. (IV. 30.) KKM közlemény A Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt Egyezmény felmondásáról szóló 35/2021. (II. 2.) Korm. rendelet 3. §-a hatálybalépéséről

2138

35/2021. (IV. 30.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi VII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, valamint 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

2139


III. Közlemények

 

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 1/2021. (IV. 21.) KKB határozata a 2021 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

2140

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

2140

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése a Faipari, Erdészeti és Bútoripari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

2143

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése a Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

2144

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei a Föld Napja alkalmából

2146

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

2146

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

2147

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

2175

A Magyar Munkáspárt 2020. évi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

2176

A Magyar Nemzeti Párt (MNP) 2020. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

2177

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.