A kiadó honlapja

Ön az oldal 61206. látogatója        Budapest

2021. MÁJUS 7.,

péntek


 


22. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2021. (V. 7.) GVH utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásának rendjéről

2240


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

36/2021. (V. 7.) KKM közlemény Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2015. évi CLVII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

2243

37/2021. (V. 7.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi VI. törvény 2. §-a, 3. §-a, az 1. és a 2. melléklete hatálybalépéséről

2243

38/2021. (V. 7.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, valamint 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

2244


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

2245

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

2248

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése a Mezőgazdasági Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

2249

Közlemény az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről

2251

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.