A kiadó honlapja

Ön az oldal 293407. látogatója        Budapest

2021. MÁRCIUS 8.,,

hétfő


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről

267

6/2021. (I. 28.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

300

7/2021. (I. 29.) HM rendelet A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

303


Utasítások

 

2/2021. (I. 21.) HM utasítás A honvédelmi ágazatba tartozó szervezetek egyes statisztikai adatszolgáltatásainak eljárásrendjéről és a komplex eszközbeszerzésekben illetékes szakértői csoport feladatairól

306

3/2021. (I. 21.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium gazdálkodási koordinációs feladatainak átalakításával összefüggő egyes tervezési és szervezési feladatokról szóló 63/2020. (X. 30.) HM utasítás módosításáról

352

4/2021. (I. 21.) HM utasítás A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 62/2019. (IX. 12.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

355

5/2021. (I. 26.) HM utasítás A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás és az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

356

6/2021. (II. 10.) HM utasítás Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

357

7/2021. (II. 10.) HM utasítás A honvédelmi miniszter irányítása alá és a Magyar Honvédség parancsnokának alárendeltségébe tartozó egészségügyi szolgáltatói feladatokat ellátó honvédségi szervezetek feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról

358


Államtitkári intézkedések

 

6/2021. (HK 3.) HM KÁT határozat A 2021. február havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

361

7/2021. (HK 3.) HM KÁT határozat A 2020. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

361

8/2021. (HK 3.) HM KÁT határozat A 2020. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

361

9/2021. (HK 3.) HM KÁT határozat A 2020. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

361

10/2021. (HK 3.) HM KÁT határozat A 2021. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

361


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

28/2021. (HK 3.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség rögtönzött robbanószerkezetek elleni tevékenység békevezetési feladatairól

362

31/2021. (HK 3.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség szerződéses legénységi állománya részére rendszeresített beosztások rendfokozati kategóriákba történő részletes besorolásról

362

48/2021. (HK 3.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség használatában lévő műszaki gépek kezelőinek felkészítéséről

362

59/2021. (HK 3.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételével kapcsolatos feladatairól

362

60/2021. (HK 3.) MH PK intézkedés A Harcászati Értékelő Programok végrehajtásáról

362

63/2021. (HK 3.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

363

67/2021. (HK 3.) MH PK intézkedés A munkába járási költségtérítés engedélyezésének és kifizetésének rendjéről, illetve a szolgálati kiküldetésekkel kapcsolatban felmerülő költségek térítéséről

363

82/2021. (HK 3.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága Hatályos Műveleti Eljárás dokumentum hatályba léptetéséről

363

89/2021. (HK 3.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség 2021–2022. (2023–2024) évi kiképzési feladatairól szóló 590/2020. MH PK intézkedés módosításáról

363

95/2021. (HK 3.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség belső altisztképzési rendszeréről

363

40/2021. (HK 3.) MH PK parancs A 2021. évi Honvédelmi tábor program megszervezésére és végrehajtására

364

98/2021 (HK 3.) MH PK határozat Alkalmazásba vételre kerülő haditechnikai eszközről

371


Magyar Honvédség Parancsnoksága főnöki rendelkezései

 

1/2021. (HK 3.) MHP IICSF szakutasítás A Magyar Honvédség fedőnév és fedőszám táblázatok alkalmazásáról

372

236/2021. (HK 3.) MHP SZCSF szakutasítás A szolgálatteljesítéssel és munkavégzéssel kapcsolatos egységes személyügyi tervezési és nyilvántartási feladatok végrehajtásáról

372

1/2021. (HK 3.) MHP LOGCSF szakutasítás A Magyar Honvédség Szentendre Helyőrségtámogató Parancsnokság megalakításának előkészítésével kapcsolatos logisztikai feladatokról

378


Szervezeti hírek, információk

 

37/2021. (HK 3.) MH PK közlemény Magyar Katonai szabványok kiadásáról

379

MH KIKNYP A honvédelmi ágazatban használt honvédelmi igazolványok pótlásának költségéről

379

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

380

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.