A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. MÁRCIUS 31.,,

szerda


 


3. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2021. évi I. törvény A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről

677

2021. évi III. törvény Az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény kihirdetéséről

682

75/2021. (II. 19.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

792

80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszab­bításáról

794

82/2021. (II. 23.) Korm. rendelet Egyes veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módo­sításáról

801

86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

805

99/2021. (II. 27.) Korm. rendelet A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

807

105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

808

6/2021. (II. 19.) MNB rendelet A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

811

7/2021. (II. 25.) MNB rendelet A forint- és az euróérmék utánzatáról

812

1056/2021. (II. 19.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyes agrár forgóeszköz hitelprogramjai igénybevételi lehetőségének meghosszabbításáról

817

1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat A kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról

819

1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról

820

1067/2021. (II. 19.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

827

1078/2021. (II. 27.) Korm. határozat A szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról

829

1083/2021. (II. 27.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány vállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges további intézkedésekről

830

1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről

832

1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

835

1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

840

1/2021. (III. 2.) PM határozat Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 42. §-ának hatálybalépéséről

848

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSE

 

8/2021. (III. 2.) AB határozat A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény, illetve a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról, valamint az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdés második mondatából fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról

849

HIRDETMÉNYEK

 

888

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.