A kiadó honlapja

Ön az oldal 61205. látogatója        Budapest

2021. JÚLIUS 8.,

csütörtök


 


34. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

2/2021. (VII. 8.) TNM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

3282

27/2021. (VII. 8.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzatáról

3283

28/2021. (VII. 8.) HM utasítás A Magyar–Olasz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

3297

9/2021. (VII. 8.) GVH utasítás A Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatának, adatvédelmi szabályzatának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

3298

7/2021. (VII. 8.) OBH utasítás Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

3301

16/2021. (VII. 8.) ORFK utasítás Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosításáról

3302

1/2021. (VII. 8.) SZTNH utasítás Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat kötelező alkalmazásáról

3303

2/2021. (VII. 8.) SZTNH utasítás A közérdekű bejelentésekkel és a panaszokkal kapcsolatos eljárásrendről, valamint a közérdekű bejelentések és panaszok nyilvántartásáról

3304


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

41/2021. (VII. 8.) KKM közlemény A szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről szóló 2021. évi LXI. törvény 2. §-a, 4. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 3. melléklete és a 4. melléklete hatálybalépéséről

3311

42/2021. (VII. 8.) KKM közlemény A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között, a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 300/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, az 1. melléklete és a 2. melléklete hatálybalépéséről

3312

43/2021. (VII. 8.) KKM közlemény A Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről Szóló Genfi Szövegének kihirdetéséről szóló 2021. évi XXVIII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

3313


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

3314

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

3317

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

3318

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázati felhívása Törökszentmiklós város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyában

3318

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.13.