A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2021. JÚLIUS 23.,

péntek


 


36. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

30/2021. (VII. 23.) HM utasítás A „Létfontosságú Védőbástya 2021” nemzeti létfontosságú rendszerelemeket érintő válságkezelési gyakorlat honvédelmi ágazatot érintő feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról

3471

31/2021. (VII. 23.) HM utasítás A magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról

3474

32/2021. (VII. 23.) HM utasítás A Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő egyes feladatokról

3482

33/2021. (VII. 23.) HM utasítás A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról

3484

34/2021. (VII. 23.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek ügyeleti és készenléti szolgálatairól

3490

35/2021. (VII. 23.) HM utasítás A katasztrófavédelmi költségvetési előirányzatok tervezéséről, biztosításáról és felhasználásáról

3497

36/2021. (VII. 23.) HM utasítás A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

3498

37/2021. (VII. 23.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás módosításáról

3503

4/2021. (VII. 23.) BM OKF utasítás A hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 1/2021. (I. 21.) BM OKF utasítás módosításáról

3503

1/2021. (VII. 23.) SZGYF utasítás A közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

3522

4/2021. (VII. 23.) SZTNH utasítás A Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

3537

5/2021. (VII. 23.) SZTNH utasítás A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra, valamint a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásával és vizsgálatával kapcsolatos eljárásrendről, továbbá a bejelentések nyilvántartásáról

3538


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

44/2021. (VII. 23.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 8/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

3539


III. Közlemények

 

Az Országgyűlés elnökének közleménye díj adományozásáról

3540

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

3540

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2021. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

3543

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

3543

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

3544

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.