A kiadó honlapja

Ön az oldal 293407. látogatója        Budapest

2021. ÁPRILS 7.,,

csütörtök


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról

383

117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról

387

8/2021. (II. 27.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

390

9/2021. (III. 2.) HM rendelet egyes lakhatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

403


Határozatok

 

83/2021. (II. 25.) KE határozat dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

412

91/2021. (II. 25.) KE határozat vezérőrnagyi előléptetésről

413

92/2021. (II. 25.) KE határozat vezérőrnagyi előléptetésről

413

1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról

414


Utasítások

 

M/1/2021. HM utasítás a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állománytáblájával, beosztási könyvével és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál rendszeresíthető szolgálati beosztásokkal kapcsolatos feladatokról

414

8/2021. (II. 26.) HM utasítás a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

415

9/2021. (III. 3.) HM utasítás a szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

434

10/2021. (III. 12.) HM utasítás egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról

438

11/2021. (III. 12.) HM utasítás a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság kialakításával összefüggő egyes feladatokról

439

12/2021. (III. 12.) HM utasítás egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

441

13/2021. (III. 12.) HM utasítás a béketámogató műveletekben részt vevő állomány külszolgálati ellátmánya megállapításának alapjául szolgáló részletes kategóriába sorolásáról szóló 19/2018. (VI. 27.) HM utasítás módosításáról

496


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

102/2021. (HK 4.) MH PK szakutasítás egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásról

497

109/2021. (HK 4.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Parancsnoksága Elektronikus Információs Rendszerek kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárásrend hatályba léptetéséről

505

111/2021. (HK 4.) MH PK intézkedés az Észak-atlanti Szerződés Szervezete műveleteiben alkalmazható, a szövetséges haderőstruktúra részét képező hadszíntéri helyszínelő csoport műveleti feladatairól

506

118/2021. (HK 4.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség Parancsnoksága pénzügyi ellátási körébe tartozó Magyarországon települő nemzetközi katonai szervezetek magyar személyi állománya munkába járási költségtérítése engedélyezésének és kifizetésének rendjéről, illetve a szolgálati kiküldetésekkel kapcsolatban felmerülő költségek térítéséről

506

122/2021. (HK 4.) MH PK intézkedés a Magyar Honvédség 2021-2022. (2023-2024.) évi kiképzési feladatairól szóló 590/2020. MH PK intézkedés módosításáról

506

136/2021. (HK 4.) MH PK intézkedés a légijármű vezetők részére kiutalt forgalmi adatok, a repülésirányításra szolgáló fedélzeti és földi rádióállomások és rádió-navigációs-, leszállító berendezések frekvencia használatának szabályozására

506

101/2021. (HK 4.) MH PK parancs a Magyar Honvédség Parancsnoksága 2021. évi gazdálkodásáról

506


Magyar Honvédség Parancsnoksága főnöki rendelkezései

 

1/2021. (HK 4.) MHP KIKCSF szakutasítás a kiképzési okmányok alkalmazásáról

507

908/2021. (HK 4.) MHP SZCSF szakutasítás a Magyar Honvédség Szentendre Helyőrségtámogató Parancsnokság megalakításának előkészítésével kapcsolatos átadó katonai szervezetre vonatkozó egyes feladatokról

507


Szervezeti hírek, információk

 

MH SZK a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okirata

508

HM VGH FÕIG pályázati felhívás a HM Védelemgazdasági Hivatal állományában lévő beosztás betöltésére

516

MH 64. BSZJ L.E. PK pályázati felhívás az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred állományában lévő beosztás betöltésére

519

MH BHD PK pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztások betöltésére

522

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

526

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.