A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. ÁPRILIS 30.,,

péntek


 


4. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

129/2021. (III. 13.) Korm. rendelet A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

891

139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

893

142/2021. (III. 24.) Korm. rendelet A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

895

147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

897

150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről

899

154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről

900

155/2021. (III. 27.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról szóló 128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

901

156/2021. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a hallgatói és képzési hitelekkel összefüggő módosításáról

902

160/2021. (IV. 1.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

907

161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelet Egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

908

163/2021. (IV. 6.) Korm. rendelet A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

910

178/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

911

179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról

912

180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cég­­eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

922

181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól

925

183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet A családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

929

1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

936

1136/2021. (III. 24.) Korm. határozat A Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

943

1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

945

1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormány­határozat módosításáról

956

1179/2021. (IV. 14.) Korm. határozat A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási program bővítéséről és az előirányzat rendelkezésre álló keretösszegének megemeléséről

963

A KÚRIA HATÁROZATA

 

1/2021. PJE határozat Az együttes aláírási jog átruházásáról

964

HIRDETMÉNYEK

 

968

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.