A kiadó honlapja

Ön az oldal 61701. látogatója        Budapest

2021. AUGUSZTUS 13.,

péntek


 


40. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

13/2021. (VIII. 13.) MvM utasítás Az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról szóló 1/2021. (I. 7.) MvM utasítás módosításáról

3842

40/2021. (VIII. 13.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás módosításáról

3842

41/2021. (VIII. 13.) HM utasítás A hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az azzal összefüggő pályázati tevékenységről

3845

9/2021. (VIII. 13.) KKM utasítás A Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás módosításáról

3847

7/2021. (VIII. 13.) PM utasítás A Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3849

3/2021. (VIII. 13.) ÁSZ utasítás Az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3975

10/2021. (VIII. 13.) GVH utasítás A Gazdasági Versenyhivatal integrált kockázatkezelési eljárásrendjéről és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről

4004


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

45/2021. (VIII. 13.) KKM közlemény A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása kihirdetéséről szóló 6/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

4014


III. Közlemények

 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter közleménye az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli létesítmények részére a IV. kereskedési időszak 2021-2025 közötti részidőszakára vonatkozó ingyenes kiosztásra meghatározott kibocsátásiegység-mennyiségeinek közzétételéről

4015

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4025

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.