A kiadó honlapja

Ön az oldal 61700. látogatója        Budapest

2021. AUGUSZTUS 31.,

kedd


 


43. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

14/2021. (VIII. 31.) BM utasítás A Járműkövető Rendszer működtetéséről

4071

42/2021. (VIII. 31.) HM utasítás A Honvéd Kadét Programról, valamint a hazafias és honvédelmi nevelés támogatásáról

4104

43/2021. (VIII. 31.) HM utasítás Az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az önkéntes tartalékos ösztöndíj folyósításának rendjéről

4113

44/2021. (VIII. 31.) HM utasítás A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj folyósításáról

4115

45/2021. (VIII. 31.) HM utasítás A Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj folyósításáról

4116

46/2021. (VIII. 31.) HM utasítás A Mészáros Lázár-ösztöndíjas hallgatóval köthető ösztöndíjszerződésről, valamint a Mészáros Lázár-ösztöndíj folyósításának rendjéről

4117

47/2021. (VIII. 31.) HM utasítás A honvédelmi árvák ösztöndíjának folyósításáról

4120

48/2021. (VIII. 31.) HM utasítás A Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 28/2019. (IV. 17.) HM utasítás módosításáról

4121

49/2021. (VIII. 31.) HM utasítás A Magyar-Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

4121

50/2021. (VIII. 31.) HM utasítás Az egyes miniszteri utasítások módosításáról

4122

36/2021. (VIII. 31.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációjáról szóló 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasítás módosításáról

4125

37/2021. (VIII. 31.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 8.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről

4125

8/2021. (VIII. 31.) LÜ utasítás Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás, valamint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

4126

9/2021. (VIII. 31.) LÜ utasítás Az előkészítő eljárással, a nyomozás felügyeletével és irányításával, valamint a befejező intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás módosításáról

4127

7/2021. (VIII. 31.) SZTNH utasítás A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjának és intranetrendszerének működéséhez szükséges tevékenység szervezeti, szervezési és eljárásrendjéről

4127


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

46/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény A 2020. évi CLVI. törvénnyel kihirdetett, az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó Euromediterrán Megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv hatálybalépéséről

4134

47/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás, illetve a kihirdetéséről szóló 221/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2-3. §-a hatálybalépéséről

4134

48/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény A Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény, valamint a kihirdetéséről szóló 2018. évi LXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

4135

49/2021. (VIII. 31.) KKM közlemény A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás, valamint a kihirdetéséről szóló 291/2021. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

4135


III. Közlemények

 

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4137

A családokért felelős tárca nélküli miniszter közleménye elismerések adományozásáról

4139

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

4140

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság végzése a Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alapítására vonatkozó kérelem közzétételéről

4142

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

4143

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

4143

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

4143

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

4144

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 3/2021. (VIII. 31.) SZTNH közleménye az "IDEA 2021 Hódmezővásárhely" elnevezésű nemzetközi kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

4144

Komló Város Önkormányzata pályázati felhívása a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján Komló város közigazgatási területén végzendő autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

4145

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.