A kiadó honlapja

Ön az oldal 61701. látogatója        Budapest

2021. SZEPTEMBER 17.,

péntek


 


45. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

5/2021. (IX. 17.) MNB utasítás A Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (VI. 11.) MNB utasítás módosításáról

4225

3/2021. (IX. 17.) TNM utasítás A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 2/2021. (VII. 8.) TNM utasítás módosításáról

4239

14/2021. (IX. 17.) MvM utasítás A XI. Miniszterelnökség fejezet 1. Miniszterelnökség igazgatása cím gazdálkodási szabályzatáról

4239

9/2021. (IX. 17.) PM utasítás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2020. (XII. 30.) PM utasítás módosításáról

4257

6/2021. (IX. 17.) BM OKF utasítás A Nemzeti Minősítési Rendszerről

4260

38/2021. (IX. 17.) BVOP utasítás A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 64/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás módosításáról

4304

39/2021. (IX. 17.) BVOP utasítás A polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének, ellenőrzésének illetékességi rendjéről

4304

10/2021. (IX. 17.) LÜ utasítás Az ügyészség statisztikai tevékenységéről

4307

6/2021. (IX. 17.) NVI utasítás A Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló 2/2015. (V. 11.) NVI utasítás módosításáról

4312


III. Közlemények

 

Az Agrárminisztérium felhívásának módosítása a minisztérium hatáskörébe tartozó, korábban a 2020/2021-es tanévre meghirdetett szakmai tanulmányi versenyekre vonatkozóan

4313

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4314

A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti harmadik országok állampolgárainak meghatározásáról

4321

A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

4322

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

4324


V. Hirdetmények

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hirdetménye hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

4329

A Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

4329

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.24.