A kiadó honlapja

Ön az oldal 293403. látogatója        Budapest

2021. MÁJUS 4.,,

kedd


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

133/2021. (III. 19.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések egy héttel történő meghosszabbításáról

529

137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet Egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennekirányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

530

143/2021. (III. 27.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések meghosszabbításáról

534

152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

535

166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések meghosszabbításáról

536

169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet A Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

537

175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról

605

10/2021. (III. 23.) HM rendelet Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról

608

11/2021. (IV. 1.) HM rendelet Egyes légügyi tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

609


Határozatok

 

124/2021. (III. 18.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

611

136/2021. (IV. 9.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

612

1133/2021. (III. 23.) Korm. határozat Az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

613


Utasítások

 

14/2021. (III. 19.) HM utasítás A honvédelmi szervezet 2021. évi kiemelt feladatainak, valamint a 2022-2023. évi fő célkitűzéseinek meghatározásáról

621


Államtitkári intézkedések

 

11/2021. (HK 5.) HM KÁT szakutasítás A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 2022. évi működtetésének célkitűzéseiről, annak fő irányairól, és a rendelkezésre álló költségvetési célelőirányzatok felhasználásáról

621

12/2021. (HK 5.) HM KÁT határozat A 2021. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

621

13/2021. (HK 5.) HM KÁT határozat A 2021. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról szóló határozat módosításáról

621

14/2021. (HK 5.) HM KÁT határozat A 2021. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

621


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

164/2021. (HK 5.) MH PK szakutasítás MV03 típusú pilóta nélküli légijármű rendszer légi üzemeltetési, földi üzembentartási és karbantartási szabályaira

622

175/2021. (HK 5.) MH PK intézkedés Az "Egységes Lövészeti Szakutasítás" című főnökségi kiadvány kiadásáról

622

188/2021. (HK 5.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség Parancsnoksága intézményi gazdálkodásának szabályozásáról szóló 386/2019. MH PK intézkedés módosításáról

622

192/2021. (HK 5.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség honvédelmi alkalmazott és munkavállaló állományával kapcsolatos, a társadalombiztosítási pénzügyi ellátással összefüggő személyügyi feladatokról

622

220/2021. (HK 5.) MH PK intézkedés Az ejtőernyős ugrási tevékenységért járó veszélyességi pótlék megállapításának alapját képező kategóriákba tartozás feltételeit és a hadrafoghatósági kategóriákba sorolás részletes eljárásrendjének szabályozására

624

165/2021. (HK 5.) MH PK parancs A 2021. évi fizikai állapotfelmérések végrehajtására

624

224/2021. (HK 5.) MH PK parancs A Szárazföldi Fegyveres Készenléti Szolgálat Század Harccsoport ellenőrzésére

624


Magyar Honvédség Parancsnoksága főnöki rendelkezései

 

2/2021. (HK 5.) MHP LOGCSF szakutasítás NRF erők Nagyon Magas Készenlétű Alkalmi Harci Kötelékéhez felajánlott elemek felkészítésének logisztikai feladatairól

624


Szervezeti hírek, információk

 

MH LZ PK Pályázati felhívás az MH Ludovika Zászlóalj állományában lévő beosztások betöltésére

625

MH BHD PK Pályázati felhívás az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztás betöltésére

632

MH 24. BGFE PK Pályázati felhívás az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred állományában lévő beosztás betöltésére

635

MH 6. TVE PK Pályázati felhívás az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred állományában lévő beosztás betöltésére

638

MHP SZCSF Pályázati felhívás a HM Védelmi Igazgatási Főosztály Megyei Kormányhivatalokhoz vezényelt állományában lévő beosztás betöltésére

641

MH TP Tájékoztatás a 2020-ban kiadott kiadványok árazásáról

645

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

646

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

647

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.