A kiadó honlapja

Ön az oldal 78452. látogatója        Budapest

2021. MÁJUS 31.,,

hétfő


 


5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

 

2021. évi XXVII. törvény Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

973

2021. évi XXXIV. törvény A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módo­­sításáról

978

196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásá-ról

981

204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

982

207/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

983

235/2021. (V. 6.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvény­társaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormány­rendeletek módosításáról

984

248/2021. (V. 14.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

988

253/2021. (V. 17.) Korm. rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolá-sának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

989

8/2021. (IV. 30.) MNB rendelet A „Millenniumi Földalatti Vasút” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

990

9/2021. (V. 13.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

992

10/2021. (V. 14.) MNB rendelet A „XVI. UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság” ezüst emlékérme kibocsátásáról

994

11/2021. (V. 14.) MNB rendelet A „XVI. UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

996

12/2021. (V. 17.) MNB rendelet Az „Európa Tanács magyar elnöksége, 2021” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

998

1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

1000

1221/2021. (IV. 29.) Korm. határozat Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalma-zásról

1006

1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-­átcsoportosításról

1007

1227/2021. (V. 4.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás módosításá-ról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1015

1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1016

1243/2021. (V. 6.) Korm. határozat A 2021. évi fejlesztéspolitikai célokról

1024

1271/2021. (V. 17.) Korm. határozat A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges intézkedésekről

1027

A KÚRIA HATÁROZATA

 

4/2021. PJE határozat A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések felmondása jogszerűségének megítéléséről

1029

HIRDETMÉNYEK

 

1035

P É N Z Ü G Y I    K Ö Z L Ö N Y

2024.07.19.