A kiadó honlapja

Ön az oldal 61759. látogatója        Budapest

2021. NOVEMBER 25.,

csütörtök


 


58. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Utasítások

 

18/2021. (XI. 25.) MvM utasítás A Miniszterelnökség belföldi és ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos kiadások elszámolásáról szóló 15/2019. (XII. 9.) MvM utasítás módosításáról

4898

13/2021. (XI. 25.) GVH utasítás Az informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzatról szóló utasítás és a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás módosításáról

4899

22/2021. (XI. 25.) ORFK utasítás Az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

4902


II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

 

58/2021. (XI. 25.) KKM közlemény A Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVII. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

4905

59/2021. (XI. 25.) KKM közlemény A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete hatálybalépéséről

4906


III. Közlemények

 

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter közleménye miniszteri elismerések adományozásáról

4907

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

4909


IV. Alapító okiratok

 

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

4913

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2024.07.25.