A kiadó honlapja

Ön az oldal 293396. látogatója        Budapest

2021. JÚNIUS 11.,,

péntek


 


CXLVIII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

651

12/2021. (IV. 29.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról 

652


Határozatok

 

244/2021. (V. 18.) KE határozat Katonai bíró felmentéséről

657

256/2021. (V. 19.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

657

257/2021. (V. 19.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

658


Utasítások

 

15/2021. (IV. 23.) HM utasítás A foglalkoztatási jogviszonyon kívüli tevékenységet ellátó személyek díjazásáról

659

16/2021. (IV. 30.) HM utasítás Egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggő kérdésekről

667

17/2021. (IV. 30.) HM utasítás Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében munkacsoport létrehozásáról

671

18/2021. (V. 6.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének feladatairól, az azokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 35/2019. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról 

673

19/2021. (V. 13.) HM utasítás A ruházati illetménynorma és a ruházati költségtérítés 2021. évi összegeinek megállapításáról

680

20/2021. (V. 19.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről

691


Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

 

216/2021. (HK 6.) MH PK intézkedés A „Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Programja – tervezet” című főnökségi kiadvány próbaidőszakra történő kiadásáról

740

226/2021. (HK 6.) MH PK intézkedés A KÖZÖS AKARAT feladatba bevonásra kerülő állomány felkészítésének és kiképzésének megtervezésére, megszervezésére és végrehajtására

740

242/2021. (HK 6.) MH PK intézkedés 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárásról

740

253/2021. (HK 6.) MH PK intézkedés A Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól

740

256/2021. (HK 6.) MH PK intézkedés A 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárásról szóló 242/2021. MH PK intézkedés módosítására

740

264/2021. (HK 6.) MH PK intézkedés A KÖZÖS AKARAT, Határzár II feladatok során, a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárás eltérő szabályairól

741

248/2021. (HK 6.) MH PK szakutasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi civil-katonai együttműködési doktrína 3. kiadás című szolgálati könyv kiadásáról

741

250/2021. (HK 6.) MH PK parancs A 2021. évi Tisztavatás előkészítésére és végrehajtására

741


Magyar Honvédség Parancsnoksága főnöki rendelkezései

 

3/2021. (HK 6.) MHP LOGCSF szakutasítás A külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a külföldi képzésben részt vevő személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggő 2021. évi ellátási normákról és átalány-költségtérítésekről

742


Szervezeti hírek, információk

 

HM KÁT Pályázati felhívás a Honvédelmi Minisztérium állományában lévő beosztás betöltésére

759

HM KÁT Pályázati felhívás a Honvédelmi Minisztérium állományában lévő beosztás betöltésére

762

MH 6. TVE PK Pályázati felhívás az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred állományában lévő beosztás betöltésére

765

MH BTKK KPK Pályázati felhívás a MH Béketámogató Kiképző Központ állományában lévő beosztások betöltésére

768

MH GAVIK MB KPK Pályázati felhívás az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ állományában lévő beosztás betöltésére

771

MH TP PK Pályázati felhívás az MH Transzformációs Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére

774

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítéséről

777

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.05.24.